U bent hier

Spreekuur

De spreekuren van de huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten zijn volgens afspraak. U kunt hiervoor bellen, bij voorkeur voor 10.30 uur.
Voor een afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten gereserveerd. Heeft u meer tijd nodig of meer vragen te bespreken, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de assistentes. Zij houden daar dan rekening mee.
Voor afspraken bij de praktijkondersteuner wordt 20 of 30 minuten gereserveerd. Bij de praktijkondersteuner GGZ 30 of 40 minuten.

Visite

Indien uw gezondheidstoestand het niet toestaat om naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen. Bij voorkeur voor 10.30 uur. In de praktijk zijn betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat u het spreekuur bezoekt.

Telefonisch spreekuur

Het is mogelijk om voor korte vragen of uitslagen telefonisch met de huisarts of praktijkondersteuner te overleggen. U kunt hiervoor een afspraak maken, liefst voor 10.30 uur. De huisarts probeert u tussen 12.00 en 14.00 uur terug te bellen . De praktijkondersteuner zal bij voorkeur tussen 12.00 uur en 14.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur terug bellen.

De assistenten vragen u naar de reden van het contact en naar de aard van uw klachten. Zij doen dit in opdracht van de huisarts met als doel een zo goed mogelijke spreekuur planning te maken. De assistenten hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts.