Update Corona en huisartsenpost

De huisartsenpraktijk in Gemonde is dicht gedurende de periode dat we alleen spoedgevallen zien. Dit om de besmettingskans zo laag mogelijk te houden.