U bent hier

Nieuwe privacy wetgeving

De praktijk volgt de Wet Bescherming persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 verandert de wetgeving. We moeten voldoen aan de nieuwe “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG). Hierin staat hoe we met de gegevens van patiënten dienen om te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat de persoonlijke gegevens van patiënten zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn en in principe alleen worden gebruikt voor het doel waar voor ze verstrekt zijn.
Wellicht zullen we extra vragen stellen als we bijvoorbeeld uitslagen zullen mededelen.
Op onze site kunt u onze privacyverklaring vinden onder gezondheidsinformatie.