U bent hier

Klachten

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het met u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris
Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer
088 0229190.

internet: www.klachtenhuisarts.nl

Feedback

Heeft u opmerkingen over de huisartsen, assistentes, praktijkondersteuning of over iets anders in de praktijk? Wij horen het graag! Stuur een mail naar info@huisartsliempde.nl.