U bent hier

Bloed prikken

Bloedprikken kan dagelijks op de praktijk tussen 8.15 en 9.15 uur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.
In Gemonde kan het elke vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur in de praktijk in Gemonde.

Bloedprikken via de Trombosedienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan bij:
Dienstencentrum Kloosterhof 7 in Liempde, woensdag van 10.00 tot 10.15 uur.
In onze praktijk in Gemonde Boomstraat 54 in Gemonde, woensdag van 8.30 tot 9.00 uur.

Medische keuringen

U kunt keuringen voor eigen verklaringen rijbewijs laten doen en ook keuringen voor bijvoorbeeld sportieve evenementen. Geeft u dit wel graag vooraf bij de assistentes aan dan kunnen we daar rekening mee houden met de tijdsplanning.
De verzekeraar vergoed deze consulten niet. U krijgt hiervoor dus een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag is E 25,- per keuring. Dit geldt niet voor een uitgebreide (rijbewijs) keuring. Dit bedrag zal afhangen van de soort keuring. Voor een normale rijbewijskeuring kunt u ook terecht bij dr van Laere senior op de Barierweg in Liempde

Kleine chirurgische verrichtingen

Bij de huisarts kunt u terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Eenvoudige medische handelingen en onderzoeken

Eenvoudige medische handelingen en onderzoeken zoals injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, bloeddruk metingen, bloedsuikercontrole, urine onderzoek en gehooronderzoek. Hiervoor kunt u terecht bij de praktijkassistenten. Ook verrichten zij longfunctie-onderzoek en vaatonderzoek.

E-health toepassingen

We gaan graag mee met de ontwikkelingen in de zorg als deze nuttig zijn voor het verbeteren van de gezondheid. We hebben mobiele bloeddrukmeters en mobiele ECG-apparaten (hartfilmpje) die we uit kunnen lenen. Deze zijn allemaal aangesloten op een mobiele app die u zelf kunt installeren. Wilt u hier meer van weten vraag ernaar bij de huisarts/POH/assistente

Reizigersvaccinaties

Vaccinaties binnen Europa zoals Hepatitis A en DTP kunt u via de praktijk verkrijgen. Ze moeten eerst worden besteld en worden dan ook op de praktijk gezet. Informeer vooraf of de zorgverzekeraar het vergoedt. Voor vaccinaties buiten Europa kunt u terecht bij:
– GGD Hart voor Brabant den Bosch tel:0900-4636443 of www.ggdhvb.nl
– Vaccinatiecentrum in Den Bosch tel: 06-51406579 of www.vaccinatiecentrum.nl

Chronische ziekten

U kunt voor de begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD, stoppen met roken en afvallen terecht bij de praktijkondersteuners. Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte. De chronische zorg wordt door alle huisartsen rondom Den Bosch samen geregeld via een overkoepelende organisatie “Chronos”. Dit is een organisatie voor en door huisartsen. Voor meer informatie over Chronos zie de website http://www.zorggroepchronos.nl/

Cardiovasculair risico spreekuur

Omdat preventie van hart en vaatziekte steeds belangrijker wordt hebben we een cardiovasculair risicospreekuur. Iedereen die extra risico loopt op een hart en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt komt hiervoor in aanmerking. U wordt automatisch opgeroepen via een oproepbrief in uw geboortemaand (tenzij anders afgesproken). U kunt dan na het bloed prikken een afspraak maken bij de assistente of praktijkondersteuner.

Diëtiste Carla van Mensvoort

Carla is diëtiste en zit elke woensdagmiddag in onze praktijk om spreekuur te doen. Afspraken kunnen via haar zelf gemaakt worden: tel 06-43522768. Ook kunt u via de huisarts terecht voor een verwijzing.

Pedagogisch behandelaar Lotte Adriaans

Lotte Adriaans is pedagogisch behandelaar en zit elke dinsdag- en vrijdagmiddag in onze praktijk om spreekuur te doen. Afspraken kunnen via haar zelf gemaakt worden: tel …… Ook kunt u via de huisarts terecht voor een verwijzing.

Botontkalking (osteoporose)

Osteoporose wordt een steeds groter probleem omdat mensen steeds ouder worden. Het risico op botbreuken neemt hierdoor toe. Om dit te voorkomen geven de assistenten adviezen over voeding en beweging. Hiervoor hebben zij een speciaal spreekuur.

Psychische klachten

U kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij de praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ).

Ouderenzorg

Als huisartsenpraktijk vinden wij de zorg voor onze oudere patiënten belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen. Om dit te beoordelen benaderen wij via onze praktijkondersteuners zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Keuringen/gezondheidsverklaringen

Als huisartsen mogen we rijbewijskeuringen uitvoeren voor eigen patiënten. Hiervoor zijn we verplicht kosten in rekening te brengen omdat dit buiten de normale zorg valt (dit wordt dus niet door de zorgverzekeraar vergoed). Een rijbewijskeuring kost E 50,-.
De kosten voor het verstrekken van medische informatie aan een medisch adviseur van een instantie bedragen E 25,-.
Hetzelfde tarief geldt voor andere gezondheidsverklaringen. Voor meer informatie kijk op de site van de KNMG: http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/148427/Geen-rijbewijskeuring-door-eigen-arts-wel-feitelijke-informatie.htm

Schengenverklaring

Bij gebruik van medicatie vallend onder de Opiumwet vereist het Schengenverdrag dat deze patiënten op reis binnen het Schengengebied een ‘verklaring’ bij zich dragen waaruit blijkt dat een arts hen het gebruik van die medicijnen heeft voorgeschreven.
Deze verklaring voorkomt dat je op reis (juridische) problemen krijgt, als bij jou deze middelen vallend onder de Opiumwet worden aangetroffen.
Medicijnen die het betreffen zijn o.a. morfinepreparaten maar ook medicijnen als Temazepam, Oxazepam en Ritalin of Concerta.
De verklaring wordt ondertekend door de arts die het medicijn heeft voorgeschreven en gewaarmerkt door de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Als u een Schengenverklaring nodig heeft: vul deze zelf zoveel mogelijk in, daarna voor de ondertekening inleveren op de praktijk (niet ingevulde formulieren kunnen wij niet ondertekenen).
Per land kunt u hier vinden wat voor verklaring er nodig is.
De door u zelf in te vullen Schengenverklaring kunt u downloaden en invullen; de naam van de arts en de AGB-code plus de ondertekening plus stempel kan op de praktijk aangevuld worden door de huisarts.