(0411) 631248

O.H.C. van Laere
G.H. Elbers

Zorgaanbod

Bloed prikken in praktijk!

Bloedprikken kan dagelijks op de praktijk tussen 8.15 en 9.30 uur. U moet daarvoor een afspraak maken ivm corona. Dat kan online via agenda bloedprikken of via de assistente.

In Gemonde kan het elke vrijdag van 8.00 tot 9.00 uur in de praktijk in Gemonde (alleen telefonisch afspraak maken).

Bloedprikken via de Trombosedienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan bij: Het durpsherd in Liempde, woensdag van 9.00 tot 10.00 uur (via JBZ afspraak maken).

Medische keuringen

U kunt keuringen voor eigen verklaringen rijbewijs laten doen en ook keuringen voor bijvoorbeeld sportieve evenementen. Geeft u dit wel graag vooraf bij de assistentes aan dan kunnen we daar rekening mee houden met de tijdsplanning.

De verzekeraar vergoedt deze consulten niet. U krijgt hiervoor dus een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag is € 25,- per keuring. Dit geldt niet voor een uitgebreide (rijbewijs) keuring. Dit bedrag zal afhangen van de soort keuring.

Kleine chirurgische verrichtingen

Bij de huisarts kunt u terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Eenvoudige medische handelingen en onderzoeken

Eenvoudige medische handelingen en onderzoeken zoals injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, bloeddruk metingen, bloedsuikercontrole, urine onderzoek en gehooronderzoek.
Hiervoor kunt u terecht bij de praktijkassistenten.

Ook verrichten zij longfunctie-onderzoek en vaatonderzoek.

E-health toepassingen

We gaan graag mee met de ontwikkelingen in de zorg als deze nuttig zijn voor het verbeteren van de gezondheid. We hebben mobiele bloeddrukmeters en mobiele ECG-apparaten (hartfilmpje) die we uit kunnen lenen. Deze zijn allemaal aangesloten op een mobiele app die u zelf kunt installeren.

Wilt u hier meer van weten? Vraag ernaar bij de huisarts/POH/assistente.

Reizigersvaccinaties

Vaccinaties binnen Europa zoals Hepatitis A en DTP kunt u via de praktijk verkrijgen. Ze moeten eerst worden besteld en worden dan ook op de praktijk gezet. Informeer vooraf of de zorgverzekeraar het vergoedt.

Voor vaccinaties buiten Europa kunt u terecht bij:

1. GGD Hart voor Brabant Den Bosch
tel: 0900-4636443
website: www.ggdhvb.nl

2. Vaccinatiecentrum in Den Bosch
tel: 06-51406579
website: www.vaccinatiecentrum.nl

Bezoek website GGD

Chronische ziekten

U kunt voor de begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD, stoppen met roken en afvallen terecht bij de praktijkondersteuners.
Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

De chronische zorg wordt door alle huisartsen rondom Den Bosch samen geregeld via een overkoepelende organisatie “Chronos”. Dit is een organisatie voor en door huisartsen.

Voor meer informatie over Chronos zie de website.

Beoek website Chronos

Cardiovasculair risico spreekuur

Omdat preventie van hart en vaatziekte steeds belangrijker wordt hebben we een cardiovasculair risicospreekuur.

Iedereen die extra risico loopt op een hart en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt komt hiervoor in aanmerking.

U wordt automatisch opgeroepen via een oproepbrief in uw geboortemaand (tenzij anders afgesproken). U kunt dan na het bloed prikken een afspraak maken bij de assistente of praktijkondersteuner.

Botontkalking (osteoporose)

Osteoporose wordt een steeds groter probleem omdat mensen steeds ouder worden. Het risico op botbreuken neemt hierdoor toe.
Om dit te voorkomen geven de assistenten adviezen over voeding en beweging. Hiervoor hebben zij een speciaal spreekuur.

Medische keuringen

U kunt keuringen voor eigen verklaringen rijbewijs laten doen en ook keuringen voor bijvoorbeeld sportieve evenementen. Geeft u dit wel graag vooraf bij de assistentes aan dan kunnen we daar rekening mee houden met de tijdsplanning.

De verzekeraar vergoedt deze consulten niet. U krijgt hiervoor dus een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag is € 25,- per keuring. Dit geldt niet voor een rijbewijskeuring. Dit bedrag is € 50,-. Vaak kan de uitslag van de rijbewijskeuring digitaal worden doorgestuurd. Neemt u hiervoor de code mee die op uw brief van het CBR staat.

Helaas kunnen wij geen keuring voor groot rijbewijs doen

Psychische klachten

U kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij de praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ).

Ouderenzorg

Als huisartsenpraktijk vinden wij de zorg voor onze oudere patiënten belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen.

Om dit te beoordelen benaderen wij via onze praktijkondersteuners zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Keuringen & gezondheidsverklaringen

Als huisartsen mogen we rijbewijskeuringen uitvoeren voor eigen patiënten. Hiervoor zijn we verplicht kosten in rekening te brengen omdat dit buiten de normale zorg valt (dit wordt dus niet door de zorgverzekeraar vergoed).

Een rijbewijskeuring kost € 50,-. De kosten voor het verstrekken van medische informatie aan een medisch adviseur van een instantie bedragen € 25,-. Hetzelfde tarief geldt voor andere gezondheidsverklaringen.

Voor meer informatie kijk op de site van de KNMG:

Bezoek website KNMG

Schengenverklaring

Bij gebruik van medicatie vallend onder de Opiumwet vereist het Schengenverdrag dat deze patiënten op reis binnen het Schengengebied een ‘verklaring’ bij zich dragen waaruit blijkt dat een arts hen het gebruik van die medicijnen heeft voorgeschreven.

Deze verklaring voorkomt dat je op reis (juridische) problemen krijgt, als bij jou deze middelen vallend onder de Opiumwet worden aangetroffen.

Medicijnen die het betreffen zijn o.a. morfinepreparaten maar ook medicijnen als Temazepam, Oxazepam en Ritalin of Concerta. De verklaring wordt ondertekend door de arts die het medicijn heeft voorgeschreven en gewaarmerkt door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Als u een Schengenverklaring nodig heeft: vul deze zelf zoveel mogelijk in, daarna voor de ondertekening inleveren op de praktijk (niet ingevulde formulieren kunnen wij niet ondertekenen). Per land kunt u hier vinden wat voor verklaring er nodig is.

De door u zelf in te vullen Schengenverklaring kunt u downloaden en invullen; de naam van de arts en de AGB-code plus de ondertekening plus stempel kan op de praktijk aangevuld worden door de huisarts.

Ga naar website Schengenverklaring

Thuiszorg

In Liempde zijn 2 grote thuiszorgorganisaties actief waar we intensief mee samenwerken.

1. Vivent thuiszorg
tel 088-1637000
Website Vivent thuiszorg

2. Zorggroep Elde thuiszorg
tel 0411-634000
Website Zorggroep Elde Maasduinent

Scroll naar top